About GEF

Green European Foundation (Zelená evropská nadace, GEF) je politická nadace na evropské úrovni financovaná Evropským parlamentem. Je napojena na další evropské ekologické aktéry, jako je Evropská strana zelených a Skupina Zelených v Evropském parlamentu, avšak je na nich nezávislá. Nadace vznikla podle vzoru mnoha úspěšných zelených politických nadací na národní úrovni a jejím cílem je motivovat evropské občany, aby se zapojili do politických diskusí na evropské úrovni, a tak utvářet evropskou demokracii založenou na větší participaci.

Činnost GEF se zaměřuje na sblížení zeleného aktivismu na národní úrovni a rozhodnutí na evropské úrovni. GEF rovněž funguje jako platforma, jež propojuje nejrůznější ekologické aktéry, aby mohli diskutovat o společných výzvách, kterým čelí Evropa. Cílem GEF je dodat ekologickým diskusím evropský rozměr, pomoci vytvořit společnou zelenou vizi pro Evropu a komunikovat evropské myšlenky širší veřejnosti.

GEF úzce spolupracuje nejen se zelenými partnery na evropské úrovni, ale i s nadacemi na národní úrovni, expertními skupinami a výzkumnými instituty, akademiky a nevládními organizacemi.