About GEF

Zielona Fundacja Europejska (Green European Foundation – GEF) jest europejską fundacją polityczną, finansowaną przez Parlament Europejski. Jest powiązana z innymi podmiotami ekopolitycznymi, działającymi na szczeblu europejskim, takimi jak Europejska Partia Zielonych czy Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim – jest ona jednak od nich niezależna. W modelu swojego działania inspiruje się odnoszącymi wiele sukcesów fundacjami politycznymi Zielonych na szczeblu narodowym. Naszym zadaniem jest zachęcanie obywatelek i obywateli Europy do udziału w odbywających się na poziomie europejskim dyskusjach i do wspólnego tworzenia silniejszej, bardziej żywej i bezpośredniej europejskiej demokracji.

Mamy również za zadanie zasypywać przepaść między zielonym aktywizmem politycznym na szczeblu narodowym, a decyzjami, podejmowanymi na szczeblu europejskim. GEF działa jako płaszczyzna wspólnej dyskusji różnych, zielonych aktorów politycznych na temat stojących przed Unią Europejską wyzwań. Naszym celem jest zeuropeizowanie zielonych dyskusji, pomoc w tworzeniu wspólnej, ekopolitycznej wizji Europy oraz upowszechnianie tych pomysłów wśród opinii publicznej.

GEF – obok współpracy z zielonymi partnerami na szczeblu europejskim, działa również z fundacjami z poszczególnych krajów Europy, think tankami oraz instytutami badawczymi, ludźmi nauki i organizacjami pozarządowymi.