About GEF

Euroopan vihreä säätiö (GEF) on Euroopan parlamentin rahoittama eurooppalainen poliittinen säätiö. Sen toiminta on itsenäistä, vaikka kytkeytyykin muihin vihreisiin tahoihin kuten Euroopan Vihreisiin ja Euroopan vihreään parlamenttiryhmään. Mallia toimintaan on haettu monesta hyvin toimivasta kansallisesta vihreästä säätiöstä. GEFin missio on kannustaa eurooppalaisia osallistumaan eurooppalaiseen poliittiseen keskusteluun ja näin vahvistaa osallistavaa eurooppalaista demokratiaa.

GEF pyrkii rakentamaan siltoja paikallisen vihreän aktivismin ja Eurooppa-tason päätöksenteon välille. GEF toimii myös keskustelualustana tuoden erilaiset vihreät toimijat yhteen keskustelemaan Euroopan yhteisistä haasteista. Tavoitteena on ”eurooppalaistaa” vihreää debattia, synnyttää yhteinen vihreä visio Euroopan tulevaisuudelle sekä viestiä eurooppalaisia vihreitä ajatuksia laajemmalle yleisölle.

Eurooppalaisten yhteistyökumppaneidensa lisäksi GEFillä on tiivistä yhteistyötä kansallisten opintokeskusten, ajatuspajojen, säätiöiden, tutkijoiden sekä kansalaisjärjestöjen kanssa.