About GEF

Green European Foundation (GEF) är ett politiskt samfund på europeisk nivå som grundats av Europaparlamentet. Det har kopplingar till, men är fristående från, andra europeiska miljöaktörer som det Europeiska Gröna Partiet och den Gröna Gruppen i Europaparlamentet. GEF, vars struktur grundar sig på många framgångsrika miljöinriktade politiska samfund, har som mål att uppmuntra europeiska medborgare att delta i politiska diskussioner i Europa och skapa en starkare, aktivare europeisk demokrati.

GEF arbetar för att överbrygga gapet mellan miljöaktivism på nationell nivå och besluten som fattas på europeisk nivå. GEF verkar också som en plattform som samlar olika miljöaktörer för att diskutera de gemensamma utmaningarna i Europa. Målet för GEF är att lyfta miljödebatter till europeisk nivå, bidra till att skapa en gemensam miljövision för Europa och sprida europeiska idéer till en bredare målgrupp.

Förutom samarbetet med våra europeiska miljöpartner samarbetar GEF även nära med nationella samfund, tankesmedjor och forskningsinstitut, akademier och ideella organisationer.