About GEF

De Green European Foundation (GEF) is een politieke stichting op Europees niveau die wordt gefinancierd door het Europees Parlement. De stichting is verbonden met, maar onafhankelijk van, andere Europese groene actoren zoals de Europese Groene Partij en de groene fractie in het Europees Parlement. Zoals vele succesvolle nationale groene politieke stichtingen wil GEF Europese burgers stimuleren om deel te nemen aan Europese politieke discussies met het oog op een sterkere, participatievere Europese democratie.

GEF tracht de kloof te dichten tussen groen activisme op nationaal niveau en de beslissingen die worden genomen op Europees niveau. GEF fungeert ook als een platform waarop verschillende groene actoren samen kunnen discussiëren over gemeenschappelijke Europese uitdagingen. GEF heeft tot doel de groene debatten een Europese dimensie te geven, een gemeenschappelijke groene visie voor Europa te helpen creëren en Europese ideeën over te brengen op het grote publiek.

GEF werkt niet enkel samen met Europese groene partners, maar ook met nationale stichtingen, denktanks, onderzoeksinstellingen, academici en ngo’s.